Pressemelding: Sammen om grønne framdriftssystem

Bømlo Skipsservice og Level Power & Automation inngår en samarbeidsavtale om å levere nøkkelferdige, hybride framdriftssystemer til fartøy, flåter og lektere innen offshore, havbruk og fiskeri i inn- og utland.


Sveinung Vestbø, daglig leder i Bømlo Skipsservice (t.v) og Paul Helland, daglig leder i Level Power & Automation (t.h) inngår samarbeid.
(Foto: Peter Tubaas)

Langevåg (1. juli 2020): Både Bømlo Skipsservice og Level Power & Automation leverer produkter og løsninger som bidrar til en mer bærekraftig skipsfart. Nå vil de sammen tilby en komplett, hybrid framdriftspakke for å møte den stadig økende etterspørselen etter lav- og nullutslippsløsninger til sjøs.

Tjenestetilbudet inkluderer alt fra energianalyse og design, til produkter, installasjon, driftsstøtte og service. Typiske oppdrag vil være ombygging av eksisterende fartøy eller flåter til mer klima- og miljøvennlig drift.

– Vi opplever en kraftig økende interesse for hybride framdriftssystem. Derfor er vi veldig fornøyde med å få Level Power & Automation med på laget. Vi har god kompetanse på motor og maskin fra før, og samarbeidet med Level Power & Automation gjør at vi sammen kan ta totalansvaret for komplette hybridsystemer, inklusive elektrisk motor, batteripakke og energisporingssystem. Vi vet kundene setter pris på å få alt på ett sted. Det sikrer høy kvalitet og kortest mulig verkstedopphold, sier daglig leder Sveinung Vestbø i Bømlo Skipsservice.

Stort potensial i hybridisering

Level Power & Automation har hovedkontor i Haugesund og leverer energi- og automatiseringsløsninger innen industri, maritim næring og havbruk. Den nye samarbeidsavtalen gjør at det også kan bli aktuelt med fast tilstedeværelse på Langevåg på sikt.

– Vi ser et stort potensial i hybridisering innen oppdrett og fiskeri i årene som kommer, og alliansen med Bømlo Skipsservice er gull verdt for oss. Et samarbeid med et verft som Bømlo Skipsservice vil gjøre det lettere for oss å få vår teknologi ut i markedet. Vi har komplementær kompetanse, og sammen vil vi skreddersy de beste løsningene for kundene våre. Avtalen gjør det også mulig for oss å få et fotfeste i den framtidige fiskerihavna, som kommer til å bli et sentralt knutepunkt for havnæringene langs norskekysten, sier daglig leder Paul Helland i Level Power & Automation.

Samarbeid gjør sterkere

Bømlo Skipsservice annonserte nylig at de var tildelt status som autorisert forhandler gjennom Pon Power av CAT motor, deler og service. Den nye samarbeidsavtalen styrker verftet som en totalleverandør innen skipsvedlikehold, ombygginger og service.

– Med Level Power & Automation sin kompetanse på energianalyse og automatisering blir vi et komplett service- og reparasjonsverksted for de fleste av fartøystypene som opererer langs kysten vår. Samarbeidet styrker begge selskapene og gjør at vi blir en betydelig aktør på retrofitløsninger både nasjonalt og internasjonalt, sier Sveinung Vestbø.

Markedet skyter fart

Fartøyssystemer blir stadig mer komplekse. En nøkkelkomponent i det felles, hybride drivsystemet vil derfor være Level Power & Automation sitt eget energisporingssystem, LETS (Level Energy Tracking System). Systemet brukes både til å kartlegge energibehov når fartøyets energisystem skal dimensjoneres og til å overvåke både drivstofforbruk, utslipp og elektrisk last på fartøyet i sanntid. Det vil også kunne brukes til sporing av energiforbruket i en hel flåte. Data fra driften vil være tilgjengelig gjennom en skybasert tjeneste.

– Samarbeidet med Bømlo Skipsservice skjer på akkurat det rette tidspunktet. Vi ser fram til å komme i gang med felles, grønne prosjekter så fort som mulig, sier Helland.

– Vi har store forventninger til markedet i tida som kommer. Det er stort fokus på å gjøre maritim bransje mer bærekraftig. Ny teknologi, kombinert med strengere utslippskrav og gode støtteordninger gjør at dette markedet for alvor skyter fart. Dette er bra for klima og miljø og styrker konkurransekraft og sikrer arbeidsplasser langs norskekysten, sier Vestbø.

Kontaktpersoner:

Bømlo Skipsservice: Daglig leder Sveinung Vestbø (tlf 99207225, sveinung.vestbo@bsse.no)

Level: Daglig leder Paul Helland (tlf 48236311, paul.helland@levelgroup.no)

Gå videre til Level Power & Automation AS


Bilde av Bømlo Skipsservice sitt område på Langevåg (Foto: Peter Tubaas)